Tillægsundersøgelser

Som tillæg til helbredsundersøgelse eller et functional medicine forløb er, hvor vi sammen finder det relevant, er det muligt at tilkøbe følgende undersøgelser:

Blodprøver

Ultralydsscanninger

Øvrige undersøgelser