connection / compassion / collaboration

Hvem er vi?

Pia Norup

Læge og Sundhedsrådgiver

Omnia Clinic er stiftet af læge Pia Norup, som har arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom siden 2006.

Pia er kendt fra TV2’s serie ”Kan man spise sig rask?” i 2018 og 2019 og DR’s ”Fede Forhold”, gennem de sidste 5 år. Desuden er Pia forfatter til en række bøger om sundhed og livsstil, heriblandt ”Kronisk Sund”, ”Aldrig mere træt” og ”Styrk dit Immunforsvar” alle bøger fra Politikens Forlag.

Herudover har Pia skrevet bogen ”Testosteron-Mand, krop og performance” i 2015 v. Gyldendals forlag.

Som certificeret Functional Medicine practitioner (IFM), har Pia’s praksis de sidste 4 år afholdt konsultationer og sundhedsforløb for mennesker i alle aldre med kroniske tilstande, især autoimmune sygdomme, allergier og intolerancer, men også hjertekar sygdomme. Herudover har Pia afholdt Functional Medicine, Health & Yoga retreats i ind- og udland.

Pia har sideløbende med Functional Medicine lavet dybdegående helbredsundersøgelser på privathospitaler de sidste 18 år. Nu tilbydes disse undersøgelser i Omnia Clinics egne lokaler.

Kristine Bissenbakker

Kristine Bissenbakker

Læge, ph.d. og sundhedsrådgiver

Kristine Bissenbakker er uddannet læge (2015) og ph.d. (2023), og har gennem det seneste år arbejdet tæt sammen med Pia Norup, for at dygtiggøre sig indenfor Functional Medicine.

Kristine har på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet forsket i, hvordan ens livskvalitet påvirkes, når man lever med flere kroniske sygdomme på samme tid, og hvordan man som patient ofte ikke føler sig set og hørt i mødet med sundhedsvæsenet.

Kristine har herudover erfaring som læge fra almen praksis, men savnede i det arbejde at have tiden til at arbejde ud fra en mere helhedsorienteret tilgang til patientens problemer, som de udspiller sig for den enkelte.

Med Kristines store nysgerrighed og glæde ved konstant at blive ved med at lære, kombineret med opmærksomheden på at arbejde med sygdom og sundhed som et spektrum, er det med stor interesse hun er i gang med certificeringen som Functional Medicine practitioner (IFM).

Pernille Sonne

Kliniksygeplejerske

Pernille er uddannet almen sygeplejerske i 1989 og specialuddannet intensivsygeplejerske i 1995.

Pernille har størstedelen af sit virke arbejdet indenfor den akutte del af sygeplejen, på intensive afdelinger i og som sundhedsfaglig visitator når man ringer til 112 eller 1813. Herudover har Pernille arbejdet som rådgiver og tovholder for at hjælpe længerevarende sygemeldte forsikringskunder tilbage i job.

Pernille har en uddannelse som integrativ psykoterapeut og har arbejdet i ungdomspsykiatrien og med egne klienter. Der blev erkendelsen af, hvilken påvirkning det omgivende miljø, opvækst og livsstil har for kvaliteten af liv, meget tydelig.

Som forebyggende helbredssygeplejerske på privathospital i 2023, arbejdede Pernille tæt sammen med Pia Norup, og oplevede faglighed og forebyggelse blive forenet på en ny, kærlig og holistisk måde. Det gav interessen for at arbejde med Functional Medicine.

Birgitte Dreyer

Ansvarlig for digital strategi

Med 10 års erfaring fra Novo Nordisk og senest som Senior Konsulent, har Birgitte ledet store digitale transformationer, implementeret forandringsprocesser og designet skræddersyede brugerrejser for lægemiddelindustrien.

Hendes passion for funktionel medicin og et helhedsorienteret syn på mennesker, har ført til udviklingen af en innovativ sundhedsportal, der fremmer dialog og gennemsigtighed i sundhedsrejsen.

Hos Omnia Clinic er Birgitte ansvarlig for den digitale forretningsudvikling og strategi, hvor hun med implementeringen af sundhedsportalen, fokuserer på at udvide klinikkens ydelser, implementere datastøttet behandling og skabe enestående klientoplevelser gennem målrettede brugerrejser.

Mohamad Al-Jailawi

Speciallæge i diagnostisk radiologi

Overlæge Mohamad Al-Jailawi er uddannet som speciallæge i diagnostisk radiologi og har siden 2001 udviklet mange års erfaring med forskellig radiologisk modalitet, specielt ultralydsscanning af hele kroppen.

Mohamad arbejder til dagligt som overlæge på røntgenafdelingen på Herlev Hospital og udfører herudover konsultationer på privatklinikker.